ארמילוס

ארמילוס, המכונה “הרשע”, הוא דמות חשובה בתורת אחרית הימים היהודית, מקביל במידת מה לדמות האנטיכריסט בתורה הנוצרית.

ארמילוס אמור להיות מלך רשע, שיתנכל ליהודים וימית את משיח בן יוסף ולבסוף יומת על ידי משיח בן דוד. האגדות הקשורות בו מספרות שהמשורר הרומי וירגיליוס יצר דמות אבן של נערה, דמות מופלאה כל כך, שרומיים זנו איתה (קיימו איתה יחסי מין…). מיחסים אלה נולד ארמילוס הרשע. שמו נגזר משמו של מייסד רומא, רומולוס ROMULUS על ידי הוספת האות אל”ף לפניו (כולל שיבוש קל) נוצר השם ארמילוס ARMILUS. הקישור למייסד רומא בא כדי להצביע שהוא, ארמילוס יהיה אחרון מלכי רומי הרשעה (שהביאה לחורבן בית המקדש), כפי שרומולוס היה מלכה הראשון. ארמילוס, אחרון מלכי רומי, אמור להתמודד עם המשיח, אחרון מלכי יהודה לפני אחרית הימים.

האגדות יודעות לספר שמלחמת ארמילוס ביהודים תימשך שלושה חודשים. הוא מתואר בצורה מאוד לא מחמיאה, כקירח בעל עיניים בגדלים שונים. גם ידיו באורכים שונים ועל מצחו צרעת. מסופר גם שאוזנו הימנית סתומה ומשמשת אותו כאשר באים אנשים להגיד דברים טובים על אחרים ולעומת זאת, כשבאים אנשים לדבר רעות, אז הוא מפנה אליהם את אוזנו השמאלית, האוזן השומעת.

יש תיאורים נוספים של ארמילוס, הסותרים את התיאור, שהובאה לעיל, אך כל התיאורים מציגים אדם מעוות, מפלצתי. ארמילוס מתואר גם כבן השטן או כבן האבן (בגלל האגדה על לידתו מאבן) ולעתים גם מצוין שהוא גר באבן.

 

About אריה ענבר

המייסד, הבעלים והעורך הראשי של "הוצאת ענבר"
This entry was posted in אטימולוגיה, יהדות and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

שאלת אימות *